De 60ste Visionair alweer!

60 nummers van een niet meer weg te denken vakblad VISionair. Elke keer weer vol met interessante artikelen.

In deze editie aandacht voor de volgende onderwerpen:

Voorwoord 60

Het getal 60 lijkt op het eerste gezicht niet zo bijzonder. Het staat in ieder geval niet model voor een officieel jubileumfeestje. Het is ook geen sexy getal, integendeel.

Haring in het Haringvliet

Sinds januari 2019 zet Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen geregeld op een kier, met als doel de (internationale) vismigratie te verbeteren. In het voorjaar van 2020 werd bij onderzoek naar de visintrek richting het Haringvliet onder andere veel haring aangetroffen.

Kanaalzwemmen voor gevorderden

Onderzoek naar uittrek van schieraal in de Noordzeekanaalregio. Bij de migratie van aal staat meestal de intrek van glasaal centraal. De weg terug is echter net zo belangrijk voor deze bijzondere vissoort.

Zo vormt het Noordzeekanaal een belangrijke migratieroute voor schieralen die op weg gaan naar de paaigebieden in de Sargassozee.

Verstandig vissen

Op zoek naar een gedeelde werkelijkheid. In het project Verstandig Vissen werken beroepsvissers, sportvissers, natuurbeschermers en wetenschappers gezamenlijk aan duurzaam visserijbeheer voor het IJssel- en Markermeer. “Wat vissers en wetenschappers zien en ervaren, daartussen zit een wereld van verschil.”

Aanbellende vissen

Vergeet Netflix en stop met Videoland en Pathhé thuis: sinds kort kun je 24 uur per dag live op je scherm zien water er onderwater gebeurt in de gracht van Utrecht.

Vis is te geef

We gaan het over geld hebben, althans over het gebrek eraan en dus over vis. Mensen met geld hebben het over vlees. Waarom zou je immers vis kopen als je genoeg geld hebt voor vlees?

Snepen gesnapt

De sneep (Chondrostoma nasus) is een soort die zich vooral thuis voelt in stromend water met een grindbodem.

Minder vis in Brabantse beken 

Waterschappen maken na drie droge jaren de balans op.

De drie Brabantse waterschappen hebben met adviesbureau ATKB een analyse uitgevoerd naar de effecten van de afgelopen droge jaren op de visstand. Zowel de soortenrijkdom als het aantal vissen in de Brabantse beken blijken af te nemen.

De visbeoordelingen voor de Europese Kaderrichtlijn Water dalen daardoor ook.Nadere analyses moeten inzicht geven in exacte oorzaken voor de achteruitgang, geconstateerde verschillen tussen waterschappen en de effecten van uitgevoerde maatregelen. 

Exoten geharkt

Effectief waterplantenbeheer met behulp van de harkboot.Woekerende waterplanten kunnen een bedreiging voor het onderwaterleven vormen. Ecoloog Roelf Pot onderzocht in het Drentse Oranjekanaal hoe je die woekering het best kunt tegengaan.

Atlas vol obstakels

Bij de afsluiting van het Europese project AMBER heeft de EU besloten 25 duizend kilometer afgedamde rivieren vóór 2030 weer stromend te maken. “We moeten niet alleen dammen, maar vooral ook onze oogkleppen verwijderen”, zegt de oprichter van de World Fish Migration Foundation, Herman Wanningen.

Zalm voor de camera

Onderzoek vispassage ECI-waterkrachtcentrale in de Roer. 

Ooit was de Roer – naast de Ourthe in de Belgische Ardennen – een van de belangrijkste paaigebieden voor de zalm in het stroomgebied van de Maas. Ook de elft trok jaarlijks in enorme aantallen het riviertje op.

Ondanks de aanwezigheid van een waterkrachtcentrale worden er tegenwoordig weer zalmen in deze beek aangetroffen.

Dambusters op stoom

World Fish Migration Foundation krijgt donatie van Postcodeloterij. Rivieren bevrijden. Zo noemt Herman Wanningen, directeur en grondlegger van de World Fish Migration Foundation (WFMF), de steeds vaker opduikende plannen om overbodige dammen te verwijderen en daarmee rivieren en trekvissen weer de ruimte te geven.

De WFMF kreeg er een flinke donatie voor van de Postcodeloterij.

Zijlijnen:

De zijlijnen deze Visionair gaan over :Uitzetting gemerkte karpers IJsselmeer in 1951, Vang5 van start, Update ranking Nationale aalbeheerplan in Europa.

Abonnement

HET vakblad over vis, visserij en visstandbeheer. Het kwartaalblad wordt uitgegeven door Sportvisserij Nederland, de belangenorganisatie van de bijna twee miljoen sportvissers in ons land.

Belangrijkste doel van het blad is het inspelen op de groeiende vraag naar informatie over vissen en aanverwante onderwerpen bij waterbeheerders, onderzoekers en visstandbeheerders. Daarnaast wil Visionair aan een breder publiek laten zien dat vissen fascinerende organismen zijn waar zeer veel over valt te vertellen.

Visionair is geen hengelsportmagazine, maar een toegankelijk vakblad over de biologie en het beheer van vissen. Een belangrijk deel van de artikelen wordt geschreven door visdeskundigen werkzaam bij universiteiten en onderzoeksinstellingen. Naast de inhoud van de artikelen is er veel aandacht besteed aan de lay out, vooral de vaak prachtige foto’s zullen de lezer nog dichter bij de ongrijpbare onderwaterwereld brengen. Visionair komt vier keer per jaar uit.

-> Klik hier voor een abonnement

Share this post