Flinke groei jeugdvissers

Vissen wordt steeds populairder onder jongeren. Waar het aantal JeugdVISpashouders – kinderen tot 14 jaar – in 2019 op 29.700 uitkwam, stond de teller eind september dit jaar al op meer dan 40.000 JeugdVISpassen. Deze groei van ruim 30% komt nadat het aantal jeugdige sportvissers in Nederland jarenlang min of meer gelijk bleef of zelfs licht daalde.

Ook voor wat betreft de VISpassen
van leden in de categorie 14
tot 18 jaar ziet Sportvisserij Nederland
dit jaar een forse toename. Deze stijging komt voor een belangrijk deel
op het conto van de vislessen en andere
jeugdevenementen die hengelportverenigingen
organiseren. Maar ook de samenwerking
die Sportvisserij Nederland
heeft gezocht met een aantal ‘influencers’ met veel bereik op YouTube, werpt zijn
vruchten af.

Don, Ties en Harm

Nadat Sportvisserij Nederland vorig
jaar een succesvol experiment heeft gedaan
met de bekende YouTuber Enzo
Knol (2,5 miljoen abonnees op YouTube),
zijn we hier in 2020 verder mee gegaan.
Sportvisserij Nederland-medewerker en
VIS TV-presentator Daniël Weyers trok
de afgelopen maanden naar de waterkant
met de drie bekende influencers
Don de Jong, Ties Granzier en Harm de
Vries. Dit leverde vijf leuke ‘visvlogs’ op,
die een gezamenlijk bereik hadden van
ruim 1,5 miljoen ‘views’ op YouTube. Ondertussen
ging ook Enzo Knol vrolijk
door met vissen in zijn dagelijkse vlogs,
want bij
hem heeft
het visvirus
vorig jaar bijzonder
goed toegeslagen.

Enzo Knol 

Zo gingen Enzo Knol en Daniël Weyers
op de laatste zaterdag van mei (de opening
van het roofvisseizoen) op pad voor
een roofvisvlog die maar liefst 800.000
keer werd bekeken. Hoewel het sportvissen
dit jaar – en mede door de coronacrisis
– sowieso een enorme vlucht heeft
genomen met zo’n 100.000 nieuwe VISpashouders,
moge duidelijk zijn dat ook
deze veel bekeken visvlogs eraan hebben
bijgedragen dat veel mensen – jong en
oud – dit jaar hebben (her)ontdekt hoe
leuk en spannend sportvissen is.

Share this post