Ledenvergadering Sportvisserij Nederland

26 apr 2023

Op zaterdag 10 juni 2023 vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats van Sportvisserij Nederland. Dit is het hoogtepunt van het verenigingsjaar voor de leden van deze organisatie, waarbij ze samenkomen om te bespreken hoe de sportvisserij in Nederland verder ontwikkeld kan worden. Dit jaar staan er belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals aanpassingen van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Zie hierbij het voorstel:

Agenda

De volledige agenda van de ALV wordt 4 weken voor aanvang gepubliceerd.

Share this post