Recordaantal VISpassen in 2018

Nog nooit eerder sinds de introductie van de VISpas in 2006 waren in één jaar zo veel mensen lid van een hengelsportvereniging als afgelopen jaar. Maar liefst 528.000 mensen waren in 2018 in het bezit van de VISpas.

De reguliere VISpas had daarbij met
bijna een half miljoen exemplaren
verreweg het grootste aandeel.
Het nieuwe record is vooral te danken
aan de stijging van het aantal
verkochte VISpassen aan buitenlandse
sportvissers annex toeristen
– vooral Duitsers. Ook het aantal
extra VISpassen steeg iets, terwijl
het totaal aantal verkochte JeugdVISpassen licht
daalde. Uit het ledenbestand blijkt wel duidelijk dat het aantal nieuwe JeugdVISpashouders de afgelopen drie jaar stabiel blijft met jaarlijks 11.000 nieuwe viskids.

2018 was tevens het laatste
jaar waarin de ZeeVISpas werd verkocht.
Zeevissers die lid worden van
een hengelsportvereniging krijgen
vanaf dit jaar de VISpas.

Sportvissen leeft

“Dit nieuwe record maakt ons
trots”, vertelt Gerben Koopmans,
clusterhoofd VISdocumenten bij
Sportvisserij Nederland. “Terwijl veel
sporten kampen met ledendaling,
laten deze cijfers zien dat sportvissen
leeft. De lichte terugloop van
het aantal JeugdVISpassen heeft
uiteraard wel onze volle aandacht.
Daarom zullen we in 2019 middels
honderden VISlessen op basisscholen
het sportvissen zeer actief promoten
onder de jeugd. Voor dit jaar
verwachten we opnieuw een hoger
aantal aangevraagde lessen.”

Share this post