Verantwoord sportvissen

De Gedragscode welzijn vis – die verantwoord sportvissen promoot – is opgenomen in de VISplanner. De belangrijkste ‘gedragsregels’ voor de hengelsport heb je nu dus altijd paraat, ook aan de waterkant. De maatschappelijke aandacht voor dierenwelzijn is de laatste jaren sterk gegroeid.

De groeiende overtuiging is dat dieren een
intrinsieke waarde hebben en pas op de
tweede plaats van nut kúnnen zijn voor de
mens. Deze visie op natuur is ook van invloed op de sportvisserij. Als actieve natuurdeelnemers dragen sportvissers daarom extra verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige omgang met vis.

Verantwoordelijkheid

Die verantwoordelijkheid néémt de hengelsport
ook. Zo wordt op diverse manieren op
het juiste gedrag van de individuele sportvisser
gestuurd, met zorg voor vissenwelzijn als
doel. Sportvisserij Nederland verspreidt onder
meer de brochure Verstandig Sportvissen en
organiseert vislessen op basisscholen waarin
kinderen verantwoord leren vissen.
Ook de
sportvisser – zowel in wedstrijdverband als
recreatief – wordt met de richtlijnen in de Gedragscode welzijn vis geïnstrueerd om te allen tijden respectvol en met gezond verstand
met natuur – en met vissen in het bijzonder –
om te gaan.

Praktische gedragsregels

De tien richtlijnen uit de gedragscode zijn
nu ook opgenomen in de VISplanner app (de
gedragscode is ook digitaal te raadplegen via
www.sportvisserijnederland.nl). Neem deze
praktische gedragsregels goed door, zodat
je met zorg en respect voor de vis je passie
uitoefent.

Dit is niet alleen volstrekt logisch,
maar ook van belang voor het maatschappelijk
draagvlak voor de sportvisserij. Tegenover
de ruim 1,1 miljoen Nederlanders die vissen
staan immers 16 miljoen landgenoten die niet
vissen. Zorg dus dat je aan de waterkant een
waardig ambassadeur van de hengelsport
bent!

Share this post