Verbod pulsvisserij blijft

Het Europees Hof van Justitie heeft het Nederlandse beroep tegen het verbod op het gebruik van pulstechniek afgewezen. Daarmee is deze vistechniek vanaf 1 juli niet langer toegestaan in de Europese Unie.

Nederland vocht het eerder door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie ingestelde verbod op pulsvissen – met stroomstootjes vissen op platvis – aan bij het Hof, maar het verzoek om dit verbod nietig te verklaren werd verworpen. De uitspraak betekent dat het per 1 juli verboden is om met de pulstechniek te vissen. Vooral Nederlandse vissers worden hierdoor zwaar getroffen, omdat de Nederlandse beroepsvisserijsector flink heeft geïnvesteerd in deze techniek.

Minister Carola Schouten (LNV), die het initiatief nam voor de rechtsgang naar het Hof in Luxemburg, is van mening dat het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie bij het instellen van het verbod te weinig oog hebben gehad voor de wetenschap. Het Europees Hof van Justitie oordeelt echter dat Raad en Parlement niet verplicht zijn om technische adviezen klakkeloos over te nemen. Bovendien zijn volgens het Hof mogelijke risico’s van de pulsvisserij nog onvoldoende onderzocht, beschikt de Uniewetgever over ‘een ruime beoordelingsbevoegdheid’ en is het verbod afdoende gemotiveerd.

Share this post