VISpas Hotspots: Kagerplassen (Zuid-Holland)

Ten noorden van Leiden liggen de Kagerplassen – een gevarieerd gebied met diepe meren en ondiepe veenplassen. Als VISpashouder kun je terecht op ruim 400 hectare water met goede vangkansen voor de roof-, karper- en witvisser. Met een boot, bellyboat of kajak heb je vrijwel al het water tot je beschikking; voor de kantvisser biedt het zuidelijke deel van dit gebied de beste mogelijkheden

De Kagerplassen zijn – op Het Joppe na – eeuwenoud en ontstaan na veenwinning. De diepte bedraagt gemiddeld tussen de 1,5 en 2,5 meter, maar er zijn ook ondiepere oeverzones (met brede rietkragen en flink wat waterplanten) en veel diepere delen. Zo is de veenplas Zweiland door zandwinning maar liefst 14 meter diep geworden en zandwinplas Het Joppe kent zelfs kuilen van meer dan 40 meter
diep. Het steile talud bevindt zich hier veelal op 40 tot 50 meter uit de kant. 

Witvis

De witvisser vangt vooral brasem, maar ook voorn en kolblei. De laatste jaren wordt er ook steeds meer zeelt gevangen. In tegenstelling tot vroeger wordt er tegenwoordig voornamelijk vanaf de kant op witvis gevist. Een van de beste stekken ligt langs de Zijldijk; hier kun je de auto pal achter de stek parkeren. Met zowel de feederhengel als de vaste stok zijn hier mooie vangsten mogelijk. Onthoud wel dat dit tevens de vaarroute vanuit Leiden naar de plassen is. Vooral op mooie dagen en in de vakantieperiode kan het zo druk zijn dat je
deze stek overdag het beste links kunt laten liggen. Vroeg in de morgen kun je hier echter prima een paar uur vissen. In de
winter heb je het rijk alleen en kun je op deze stek grote voorns vangen.

Roofvis

Voor de snoekbaarsvisserij moet je op de taluds van de diepere plassen zijn (zo tussen de vier en zeven meter). Hier kun je verticalend goede vangsten boeken met 10 cm lange softbaits op 10-15 grams jigkoppen. De snoekvisser richt zich daarentegen op de ondiepe plassen. Daar zijn trollen met pluggen (meters maken) of werpend de zones met waterplanten afvissen de meest geschikte technieken. Baars en meerval zijn de vissen in opkomst op de Kagerplassen. De afgelopen drie jaar waren de baarsvangsten uitmuntend, met
soms meer dan twintig exemplaren van gemiddeld 25 tot 30 cm in een paar uur vissen. Daarnaast worden er ook steeds meer 40-plussers gevangen, wat twintig jaar geleden ondenkbaar was. Vis voor de baars op een zomeravond of -ochtend de oeverzones af met kleine, ondiep lopende plugjes van 2 tot 3 centimeter. Meerval wordt steeds vaker als bijvangst gevangen en een klein clubje sportvissers vist er hier zelfs al gericht op.

 

Karper

Het karperbestand bestaat hoofdzakelijk uit slanke schubkarpers van 10 tot 18 pond. Je moet enigszins geluk hebben om echt grote vis te vangen, maar het kan: dankzij spiegelkarperprojecten zwemmen er inmiddels dertigers rond. Tijdens de warmere maanden mijden de karpers de diepe putten en zwemmen ze massaal op de ondiepe veenplassen (die toch een vrij harde bodem hebben). Hier zijn dan zeer goede vangsten mogelijk, met name voor de bootvisser. Om op de Kagerplassen een geschikte stek te vinden ben je gezien het
terrein voornamelijk aangewezen op het vissen vanuit een boot.

Share this post