Vrienden van de Noordzee

Sportvisserij Nederland is Vriend van de Noordzee en ondersteunt zo Stichting Duik de Noordzee Schoon. Deze stichting bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die middels duikexpedities scheepswrakken schoonmaken en daarbij de schoonheid van de Noordzee in beeld brengen.

Sinds de oprichting van Stichting
Duik de Noordzee Schoon hebben
duikers in veertien expedities
meer dan 50.000 kg visnetten van
164 wrakken verwijderd.

Aan wrakken
en de daarop achtergebleven netten
zitten ook aanzienlijke hoeveelheden
(vis)lood en lijnen. In het kader van de Green Deal Sportvisserij Loodvrij zet Sportvisserij Nederland zich in
om deze wrakken schoon te maken en
te houden. Schone wrakken betekenen
immers dat sportvissers minder
snel vast komen te zitten en dus minder
materiaalverlies optreedt.
Uiteraard  adviseert Sportvisserij Nederland
om ook bij het wrakvissen alternatieven
voor lood
– zoals gewichten van
gietijzer – te gebruiken.

Meer steun welkom

Wil jij met jouw bedrijf ook Vriend
van de Noordzee worden en zo de
Stichting Duik de Noordzee Schoon
ondersteunen? Kijk dan snel op  www.vriendenvandenoordzee.nl.

Share this post