Vrijwilliger van de maand: Ton van Uum

Voorheen moesten de rolstoelen van de bewoners van zorgcentrum De Liemerije bij de Samen VISsen-uitjes in het Rosorumpark te Zevenaar met stenen worden gezekerd. Dit om te voorkomen dat deze pardoes in de vijver zouden belanden. “Het oevertalud aan die zijde van het water was zo steil dat daar eigenlijk niet veilig kon worden gevist”, zegt Ton van Uum (60). De voorzitter van Hengelsportvereniging De Breuly kwam daarom vorig jaar in actie om de vismogelijkheden aan de vijver te verbeteren. Het startpunt van dit project was een artist impression die hij door een
kennis liet maken. “Daarmee ben ik de boer opgegaan. Als je kunt laten zien wat het plan precies behelst, is het makkelijker om mensen mee te krijgen.”

Gezamenlijk doel

Want er moesten nogal wat neuzen dezelfde kant op: “De wethouder namens de gemeente Zevenaar, waterschap Rijn
en IJssel en de bewoners van een appartementencomplex dat naast stadsvijver Rosorum ligt”, somt Van Uum op. Door met iedereen kennis te maken, uit te leggen wat het plan is en de meningen te peilen (via een enquêteformulier in het
appartementencomplex) kwam er een gezamenlijk doel in beeld. “Je moet zorgen dat je met iedereen door één deur
kunt. Uiteraard heb je als vereniging je eigen wensen, maar door een tussenweg te vinden krijg je simpelweg meer voor elkaar. Draagvlak creëer je door te zorgen dat iedereen goeddeels tevreden is.”

Bredere blik

Dat zit hem soms ook in hoe zaken worden gepresenteerd. Van Uum: “Bij de term ‘multifunctioneel wandelpad’ denk
je in eerste instantie niet aan sportvissen. Maar juist door met een bredere blik naar het project te kijken lukte het om alle betrokken partijen mee te krijgen. Zo zijn we als vereniging ook aangehaakt bij het lokale Sportakkoord van de gemeente – mede dankzij de hulp van verenigingsadviseur van Hengelsport Federatie Midden Nederland, Gertjan van Burken – en kwam er extra subsidie beschikbaar (naast die van onder meer Sportvisserij Nederland). Behalve een breed en goed toegankelijk wandelpad kunnen we nu ook vissteigers realiseren. Die bieden veilige visplekken voor zowel de ouderen als voor de jeugd.”

 

Vooruitkijken

Op het moment van dit schrijven zijn de werkzaamheden nog in volle gang, maar Van Uum verwacht dat de nieuwe faciliteiten gereed zijn als HSV De Breuly op 1 juli weer start met de Samen VISsenuitjes. “Daar kijken we als bestuur nu al naar uit”, zegt de voorzitter mede namens zijn collega’s Toon, Bas en Sjoerd. Zelf kijkt hij ook al verder vooruit. “Het zou mooi zijn om hetzelfde plan over twee tot drie jaar ook aan de andere kant van de vijver te kunnen uitrollen. Als hengelsportvereniging moet je immers geen spaarbank worden, maar zaken realiseren voor je leden en de maatschappij. Daarom ga ik binnenkort in overleg om organisaties en contacten aan te schrijven die we nu in reserve hebben gehouden. Op tijd beginnen en goed voorbereid van start gaan is het halve werk.”

Share this post