Maatwerk sportvisserij rondom vismigratievoorzieningen

De visserijvrije zone van 250 meter die de regering wil instellen rondom vismigratievoorzieningen, geldt niet voor sportvissers. Een motie met deze strekking die werd ingediend door VVD-Tweede Kamerlid Arne Weverling en CDA-Kamerlid Maurits von Martels, is gisteren aangenomen.

Het instellen van een generieke visserijvrije zone van 250 meter zou een grote groep sportvissers beperken in het uitoefenen van hun hobby. Aangezien er geen recent onderzoek is dat laat zien dat de sportvisserij een significante impact heeft op trekvissoorten rondom vismigratievoorzieningen, verzocht Arne Weverling (lid van de Tweede Kamer voor de VVD) de regering om een uitzondering te maken voor sportvissers. Hij pleit samen met het CDA voor maatwerk: in samenspraak met de waterbeheerder kunnen sportvissers komen tot visserijvrije zones op maat, die zowel de trekvissen beschermen als recht doen aan de impact van de sportvisserij.

Bij de stemming in de Tweede Kamer bleek dat de motie op een meerderheid kon rekenen dankzij de steun van de VVD, CDA, PvdA, SGP, PVV, Forum voor Democratie, Denk en Krol. Dit betekent dat wij met minister Schouten van LNV om de tafel willen gaan zitten om op een verantwoorde wijze vorm te gaan geven aan de uitvoering van de motie.

Arne Weverling (VVD).

Maurits von Martels (CDA).

Share this post