Zeeforel uitgezet in Lauwersmeer en Drentse beken

Afgelopen weekend zijn in het kader van het project Vissen voor Verbinding duizenden zeeforellen uitgezet. In Drentse beken werden jonge zeeforellen (smolts) en broed uitgezet, in het Lauwersmeer werden 1.000 volwassen zeeforellen losgelaten.

De komende 5 tot 10 jaar zal zeeforel jaarlijks worden uitgezet en gemonitord. Zo versterkt het project Vissen voor Verbinding de zeeforel populatie in het Lauwersmeer en de Waddenzee.

Het project Vissen voor Verbinding zette april 2019 al eens 10.000 kleine zeeforellen (broedjes) uit. Enkele van deze forelletjes werden niet uitgezet, maar meegenomen naar aquaria bij Sportvisserij Nederland in Bilthoven. Onder toeziend oog van specialisten, groeiden de forelletjes hier goed. Binnen een jaar zijn ze van visjes van 2,5 cm uitgegroeid tot zeeforel smolts van 15 tot 20 cm groot.


Zeeforel broedjes

Grotere overlevingskans

Grote vissen hebben een betere kans op overleving. Daarom loont het om de forellen een tijdje op te kweken en dan pas uit te zetten. Daarnaast hebben de smolts genoeg tijd om de geur van de beek op te nemen. Dit fenomeen noem je inprinting en is zeer belangrijk. Zo kan een volwassen zeeforel de beek weer terug vinden om zich voort te planten.

Tijdens de uitzet was het team van VIS TV XL aanwezig voor opnames. De aflevering wordt in mei uitgezonden.

Project Vissen voor verbinding

Een betere verbinding waardoor trekvissen kunnen migreren tussen de Waddenzee, het Lauwersmeer en de achterliggende wateren. Dat is het doel van het project Vissen voor Verbinding. De terugkeer van de iconische trekvis de zeeforel staat centraal. Tegelijkertijd versterkt het project de aantrekkelijkheid van het Lauwersmeer voor sportvisserij en daarmee de regionale economie.

Bij project Vissen voor verbinding zijn betrokken:

  • Provincie Groningen
  • Sportvisserij Groningen Drenthe
  • Hogeschool Van Hall Larenstein
  • Sportvisserij Nederland
  • Sportvisserij Fryslân
  • Staatsbosbeheer

-> Lees meer

Share this post