Aalscholverperikelen

Eind vorig jaar klonk in een deel van de visserijcommissie van het Europees Parlement de oproep om de beschermde status van de aalscholver op te heffen. Dit zodat deze vogel kan worden ‘gereguleerd’, omdat beroepsvissers klagen dat de aalscholvers te veel vis vangen. Sportvisserij Nederland ziet echter geen heil in deze oproep.

De aalscholver was in de vorige eeuw nog ernstig bedreigd in Europa, maar intussen is de populatie vertwintigvoudigd tot zo’n twee miljoen exemplaren. Omdat elke vogel zo’n halve kilo vis per dag eet, kapen ze samen onverantwoorde quota weg voor de neus van Europese vissers – aldus verschillende leden van de visserijcommissie.

Om over te kunnen gaan tot afschot, is het opheffen van de beschermde status van de aalscholver een vereiste. De Europese Commissie liet daarop direct weten hier niets in te zien omdat dit volgens haar het probleem niet zal oplossen. Zij is van mening dat de lidstaten genoeg eigen middelen tot hun beschikking hebben om iets aan de aalscholverstand te doen – bijvoorbeeld het spannen van netten over vijvers met kweekvis.

Te kort door de bocht

Sportvisserij Nederland erkent het feit dat de aalscholver invloed heeft op visbestanden. Zo zijn in Duitsland complete vlagzalmbestanden in kwetsbare beken tot een minimum gereduceerd en gaan in ons land lokaal ook een aantal visvijvers gebukt onder aalscholverpredatie.

Om daarom over te gaan tot massaal afschot is echter te kort door de bocht – sportvissers doden geen andere dieren omwille van hun eigen activiteit. Dan is ook de stap naar actief biologisch beheer snel gemaakt en bestaat de kans dat brasem of karper massaal wordt weggevangen omdat er teveel zijn en ze het water zouden vertroebelen.

Bedreigde vissoorten

In het geval van bedreigde vissoorten – bijvoorbeeld bij herintroductieprogramma’s van zalm of Atlantische forel – ligt de zaak iets genuanceerder. Deze soorten verdienen net zoveel bescherming als andere bedreigde vormen van leven. Sportvisserij Nederland is van mening dat wanneer specifieke vissoorten in hun voortbestaan worden bedreigd door aalscholverpredatie eerst moet worden onderzocht hoe dit kan worden voorkomen via inrichting- en beheersmaatregelen.

Pas indien alles in het werk is gesteld en dit onvoldoende effect sorteert, moeten uiteindelijk passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de aalscholver; zowel op nationaal als internationaal niveau.

Share this post