Jonge steurtjes eindelijk opkomst!

Het Franse kweekstation voor de kritisch bedreigde Europese steur meldt na zeven weer succesvolle voortplanting. De jonge steurtjes worden geboren om hopelijk in het voorjaar van 2023 in het wild uitgezet te worden en de populatie weer aan te vullen.

Foto: Jelger Herder

De laatste steur werd in de jaren vijftig gevangen op de Waal. Ook elders gaat het slecht: er zijn nog maar een paar duizend volwassen Europese steuren over in het wild. Om het uitsterven van de steur tegen te gaan is een fokprogramma opgezet met ongeveer honderd volwassen of bijna paairijpe Europese steuren in kweekbassins in Frankrijk en Duitsland. Tussen 2007 en 2015 lukte het goed om steurtjes in gevangenschap te kweken, maar daarna viel het even stil.

Uitzettingen

Tussen 2007 en 2015 kregen honderdduizenden jonge steurtjes kregen de vrijheid in de buurt van natuurlijke paaigebieden in de Garonne en de Dordogne. Deze Franse rivieren monden bij Bordeaux uit in het estuarium de Gironde, waar de steuren naar zee zwemmen.

De uitzetting heeft succes, weet Niels Breve van Sportvisserij Nederland. “In de Gironde zwemmen al volwassen steuren terug de rivieren op naar de potentiële paaiplekken.” Ook in de Rijn werden in 2012 en 2015 experimentele uitzettingen uitgevoerd met gekweekte steurtjes. Uit zenderonderzoek blijkt dat deze dieren de weg naar zee goed hebben gevonden.

 

De steur in West-Europa (Bron: Jeroen Helmer, ARK Natuurontwikkeling )

Vrouwtjes steuren paairijp

“En toen hield het op. Er waren wel pogingen in de kweekbassins, maar er kwamen geen babyvisjes meer,” vertelt Bram Houben, leider van het Rijn-Steurenproject bij ARK Natuurontwikkeling. Vrouwtjes steuren hebben namelijk 15 tot 22 jaar nodig om eitjes te produceren.

Nu vijftien jaar later: vrouwtjessteuren die zijn geboren in 2007 ontwikkelden eitjes. Het Franse kweekcentrum in Bordeaux slaagde er dit jaar in succesvolle reproductie te verkrijgen. De jonge visjes worden nu opgekweekt tot een sterk formaat. Daarna krijgen ze de vrijheid in de Gironde en de Rijn.

Project Steuren in Nederland

Onder de naam ‘Steuren in Nederland’ werken Sportvisserij Nederland, het Wereld Natuur Fonds, het ministerie van LNV en ARK Natuurontwikkeling samen aan de terugkeer van de steur in de Nederlandse wateren. Naast het kweken van deze oervis in gevangenschap hoort daar het geschikt maken van het leefgebied bij. Het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen is daarvan een voorbeeld. Zo kan de steur tussen zout en zoet water trekken. Ook in Blijdorp zijn een aantal pubersteuren te zien, die straks als ze groot genoeg zijn, deel zullen nemen aan het fokprogramma. 

Meld jouw steur

Vissers die een steur vangen worden uitgenodigd om dit te melden voor het onderzoek, en de vis natuurlijk weer terug te zetten. Vissers die dat doen mogen de Steurvlag voeren en krijgen een premie voor hun melding.

Item NPO Radio 1

Luister hier naar het item over de steur op NPO Radio 1 vanaf 00:54 minuten met Astrid Kersseboom

Share this post