Op naar een loodvrije sportvisserij

Sportvisserij Nederland, de Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid hebben onlangs de Samenwerkingsovereenkomst Sportvisserij Loodvrij 2022-2024 ondertekend. Daarmee wordt de komende jaren verder gewerkt aan het terugdringen van loodgebruik in de sportvisserij.

De samenwerkingsovereenkomst heeft hetzelfde doel als de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, waar van 2018 tot en met 2021 aan is gewerkt: een volledig loodvrije sportvisserij in 2027. Lood is immers een zwaar en giftig metaal, wat schadelijk is voor mens, dier en het watermilieu.

De focus bij de Green Deal ligt op het voortzetten van de bewustwordingscampagne van de gevolgen van loodgebruik voor mens en milieu. Daarnaast wordt ingezet op maatregelen op Europees niveau om het gebruik van vislood verder terug te dringen.

 

Europees loodverbod

 
Het European Chemical Agency (ECHA) heeft in 2021 op verzoek van de Europese Commissie een restrictievoorstel uitgewerkt over lood en loodverbindingen in munitie voor outdoorschieten (de jacht) en in visgerei (de sportvisserij). ECHA adviseert om de verkoop en het gebruik van vislood binnen drie tot vijf jaar – afhankelijk van het gewicht – aan banden te leggen.
Met dit advies is een traject gestart om te komen tot een mogelijk Europees verbod op vislood. De partijen die deze samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten steunen dit traject. Begin 2023 wordt een besluit verwacht van de Europese Commissie over het voorstel van ECHA.

Meer informatie

Share this post