Rivierkreeften: wat kan en mag je ermee?

Door de opmars van rivierkreeften in Nederland krijgt Sportvisserij Nederland steeds vaker allerhande vragen over deze dieren binnen. De meest gestelde – plus de bijbehorende antwoorden – vind je hieronder.

1.Mag je op rivierkreeften vissen?
Ja, mits je met een hengel vist. Kreeften vangen met beroepsvistuig (zoals korven, fuiken en netten) is voorbehouden aan personen die als beroepsvisser geregistreerd staan. Zo’n registratie is aan te vragen bij het ministerie van Economische Zaken, maar zul je als particulier niet snel krijgen.

2.Hoe kun je juist voorkomen dat je ze vangt?
Uitgebreide ervaringen met kreeft-omzeilende visserijen zijn bij Sportvisserij Nederland vooralsnog niet bekend. Ondieper en verder van obstakels vissen kan uitkomst bieden, want kreeften leven met name op de bodem. Omdat ze doorgaans het actiefst zijn in het donker, kan het ook helpen om vooral overdag te vissen. Met name voor de karpervisserij zijn er ook ‘trucjes’ op de markt, zoals beschermende coatings voor haak-boilies. Een andere optie is vissen met imitatie-aas.

3.Mag je ze meenemen?
Als je ze met de hengel vangt, mag het. Neem je ze niet mee, dan moet je ze terugzetten in hetzelfde water; de dieren uitzetten in ander water is verboden. Rivierkreeften zijn ook te eten. Onder meer in de VS en Zweden staat rivierkreeft als ware delicatesse te boek.

4.Hoe groot is het probleem?
Vooralsnog zijn de problemen met rivierkreeften vooral lokaal van aard. In wateren of gebieden waar ze massaal voorkomen, zorgen ze bijvoorbeeld voor oever-afkalving omdat ze de oevers ondergraven. Omdat rivierkreeften onder meer waterplanten eten, kunnen ze in grote aantallen ook voor vertroebeling van het water zorgen.

5.Kunnen rivierkreeften de visstand schaden?
Rivierkreeften eten hooguit kleine vis en staan zelf op het menu van vissoorten als snoek, paling en karper. Toch kan de massale aanwezigheid van rivierkreeften lokaal en indirect een ontwrichtend effect op de visstand hebben, bijvoorbeeld door een langdurige vertroebeling van het water. Daarom is het belangrijk om de opmars van rivierkreeften in een gebied op tijd te signaleren.

6.Waar kun je rivierkreeften en/of schade en overlast melden?
Waarnemingen van rivierkreeften zijn te melden bij het waterschap van het betreffende gebied. Zij zijn als waterbeheerder aan zet voor het in kaart brengen en aanpakken van het probleem. Maak ook een scherpe foto van de kreeft(en) en stuur die mee, zodat snel te achterhalen is om welke kreeftensoort het gaat. Ben je zelf nieuwsgierig? Check dan de kreeften-zoekkaart van Naturalis.

7.Hoe pakken waterbeheerders de overlast van rivierkreeften aan?
Op dit moment zijn er maar een handjevol beroepsvissers die gericht rivierkreeft vangen. Waterbeheerders werken samen met de overheid aan een landelijk bestrijdingsplan, maar komt daarbij diverse problemen tegen. Zo planten rivierkreeften zich snel voort en vang je met fuiken alleen de volwassen exemplaren weg. Aanvullende maatregelen – bijvoorbeeld het uitzetten van natuurlijke vijanden, zoals paling – zijn vaak arbeidsintensief en duur.

Uiteindelijk is een robuust, natuurlijk en evenwichtig ecosysteem de beste manier om problemen met invasieve exoten zoals rivierkreeften te voorkomen. Dat vraagt om wateren met zoveel mogelijke natuurlijke eigenschappen zoals natuurlijke glooiende en begroeide oevers.

Share this post